Verbeter HR-beslissingen met people analytics

In een tijd waarin data en technologie een steeds grotere rol gaan spelen in verschillende aspecten van het bedrijfsleven, is het geen verrassing dat ook HR-processen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen. Een van de opkomende trends op het gebied van HR is people analytics. In deze blog gaan we dieper in op wat people analytics precies is, welke invloed het kan hebben en wat de voordelen ervan zijn. 

Wat is people analytics?

 People analytics, ook wel bekend als HR-analytics, is het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over werknemers, om zo inzichten te verkrijgen en weloverwogen beslissingen te nemen. Het omvat het gebruik van geavanceerde analysetechnieken op verschillende HR-gerelateerde gegevens, zoals bijvoorbeeld personeelsbestanden, prestatiebeoordelingen, salarisgegevens, verzuimcijfers en meer. 

De invloed van people analytics op HR

 De opkomst van people analytics kan van grote invloed zijn op diverse HR-processen evenals op de manier waarop organisaties hun personeel beheren. Allereerst stelt het HR-professionals in staat om een dieper inzicht te krijgen in de behoeften van hun werknemers. Door middel van gegevensanalyse kunnen ze patronen, trends en verbanden ontdekken die anders mogelijk verborgen zouden blijven.

Bovendien kan people analytics organisaties helpen bij het identificeren van talent en het optimaliseren van wervings- en selectieprocessen. Door het analyseren van gegevens over werknemersprestaties, vaardigheden en carrièreontwikkeling kan HR beter voorspellen welke kandidaten het meest geschikt zijn voor een bepaalde functie. Dit kan resulteren in een efficiënter wervingsproces en het verminderen van kosten en tijd die gepaard gaan met het aantrekken van nieuw personeel.

De voordelen op een rijtje

 Het gebruik van people analytics kan verschillende voordelen opleveren voor zowel de organisatie als de werknemers. Ten eerste kan het bijdragen aan het verbeteren van de besluitvorming binnen HR. Door de verkregen inzichten te gebruiken, kan HR beter geïnformeerde en strategische beslissingen nemen, zoals het optimaliseren van beloningsstructuren, het identificeren van leiderschapspotentieel en het implementeren van effectieve trainingsprogramma’s. Dit leidt tot een betere afstemming van HR-praktijken op de behoeften en doelstellingen van de organisatie.

Een ander voordeel van people analytics is het vermogen om personeelsverloop te voorspellen en te verminderen. Door gegevens over werknemersbetrokkenheid, tevredenheid en prestaties te analyseren, kunnen organisaties risicofactoren identificeren die van invloed kunnen zijn op het vertrek van medewerkers. Dit stelt HR in staat om proactieve maatregelen te nemen, zoals het verbeteren van werkomstandigheden en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden om talentvolle werknemers te behouden.

Daarnaast kan people analytics bijdragen aan een inclusiever en diverser personeelsbestand. Door middel van gegevensanalyse kan HR inzicht krijgen in diversiteitsstatistieken, zoals de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers, etnische diversiteit en vertegenwoordiging van diverse leeftijdsgroepen. Op basis van deze inzichten kan HR gerichte initiatieven nemen om diversiteit en inclusie te bevorderen, zoals het implementeren van een divers wervingsbeleid en het bieden van inclusieve trainingsprogramma’s.

Handige tools voor people analytics

Een van de tools die organisaties kunnen gebruiken bij het implementeren van people analytics is Deepler. Dit is een geavanceerd analytisch platform dat HR-professionals helpt bij het verzamelen, opschonen en analyseren van data. Het biedt krachtige analysemogelijkheden, visualisaties en rapportagefuncties waarmee HR-teams waardevolle inzichten kunnen verkrijgen uit hun gegevens. Met behulp van deze tool kunnen organisaties beter geïnformeerde HR-beslissingen nemen en hun HR-processen optimaliseren.

Optimaliseer HR-processen

People analytics is een opkomende trend in de HR die organisaties in staat stelt om data te gebruiken om zo betere beslissingen te nemen. Door middel van gegevensanalyse kunnen HR-professionals diepgaande inzichten verkrijgen, talent identificeren, personeelsverloop voorspellen en inclusiviteit bevorderen. Het gebruik van tools kan hierbij helpen door geavanceerde analysemogelijkheden en rapportagefuncties te bieden. Verbeter HR-beslissingen met people analytics voor blijvende resultaten!

Bekijk ook